top of page

Osteopathie

Osteopathie: Diensten

De Osteopatische Geneeskunde is een medische discipline, gericht op een uitsluitend manuele benadering van in eerste instantie functionele stoornissen in het menselijk lichaam.

Tevens heeft de osteopaat vanuit een doorgedreven kennis oog voor structurele pathologie dewelke steeds wordt doorverwezen naar de klassieke geneeskunde, waarmee een positieve samenwerking als onmisbaar wordt beschouwd.

 

Functionele stoornissen ontstaan ten gevolge van een verstoorde mobiliteit van om het even welk weefsel, waaruit elk menselijk lichaam op een unieke manier is samengesteld.

PIT-berlaar-jdw-066.jpg

Bij een goed werkende homeostase bestaat er een evenwicht in het interne milieu, wat ons in staat stelt om in het externe milieu vrij te bewegen en te rusten.

Stoornissen op verschillende systemen  kunnen, individueel of in combinatie, deze natuurlijke balans ondermijnen met een verminderde veerkracht tot gevolg. Dit is het aangrijpingspunt van de osteopaat om het zelfhelend vermogen van het lichaam te optimaliseren.

De volgende systemen zullen bij elk osteopatisch onderzoek en behandeling in overweging worden genomen:

 

1. Het biomechanisch systeem

    mobiliteit op alle niveaus, posturologie, stijgende en dalende ketens

2. Het respiratoir/circulatoir systeem

    ventilatie, circulatie (arterieel-veneus-lymfatisch), interstitieel transport, trofiek

3. Het neurologisch systeem

    somatisch zenuwstelsel: afferentie/efferentie, motoriek

    neurovegetatieve zenuwstelsel

    neuro-endocriene systeem

4. Het bio-psycho sociaal systeem

    psycho-emotioneel welzijn, socio-economische factoren, cultuur, context

5. Het bio-energetische systeem

    energiebalans, metabool, immunologisch

Toon Van Brandt

Osteopathie voor kinderen en volwassenen

Osteopathie: volwassenen

Osteopathie bij volwassenen

 •  Terugkerende nek/rugklachten

 •  Functionele verteringsklachten

 •  Chronische pijnklachten

 •  Klachten in het bewegingsstelsel

 •  Spanningshoofdpijn, migraine

 •  Stressgerelateerde klachten

 •  Zwangerschapsklachten zoals rugpijn, bekkenpijn,   bekkeninstabiliteit

 •  Fysieke klachten naar aanleiding van een emotioneel   probleem

 •  Posttraumatische klachten (na ongeval of operatie)

 •  Ondersteuning bij burn-out, chronische vermoeidheid

PIT-berlaar-jdw-064.jpg

Een osteopatische behandelwijze steunt steeds op volgende basisprincipes:

 •  zoeken naar oorzaken

 •  stimuleren van het eigen herstelmechanisme (autocorrectie)

 •  hanteren van manuele technieken

 •  holisme (interactie zoeken tussen de verschillende systemen en regio's)

 

Klachten die een osteopaat kan behandelen bij volwassenen als ze functioneel zijn van aard:

Osteopathie bij kinderen

Baby’s en kinderen worden door de osteopaat vanuit dezelfde principes als bij volwassenen benaderd, maar op een specifieke manier, in die zin dat ook voor de osteopaat geldt dat een kind geen kleine volwassene is.

 

Het kind ontwikkelt zich gelijktijdig op allerlei vlakken. Ze groeien, hun spraak en motoriek ontwikkelt zich en als persoon vormen zij zich meer en meer. Al deze aspecten maken dat ieder kind een unieke benadering vergt. Als er een bepaalde problematiek optreedt in één van de aspecten van het ontwikkelen heeft dit invloed op de totale ontwikkeling van het kind. Tevens zijn er ook specifieke kinderziekten en aandoeningen.

PIT-berlaar-jdw-116.jpg

Om een kind goed te helpen en de ouders uitleg te kunnen geven omtrent de problemen van het kind, heeft de osteopaat een gedetailleerde kennis nodig van de kindergeneeskunde en de verschillende ontwikkelingsgebieden. Dit betekent niet dat de osteopaat de plaats van de kinderarts of huisarts inneemt. Osteopathie blijft een ondersteunende geneeswijze.

Osteopathie is door zijn zachtheid en efficiëntie een geneeswijze welke uitermate geschikt is voor kinderen.

Klachten die een osteopaat kan behandelen bij kinderen en baby's als ze functioneel zijn van aard:

 •  Reflux

 •  Darmkrampen

 •  Voorkeursligging ( je kindje kijkt steeds naar dezelfde kant)/torticollis

 •  Functionele houdingsafwijkingen bvb scoliose

 •  Ondersteuning bij oorontstekingen die frequent terugkeren  

 •  Huilbaby/ regulatiemoeilijkheden

 •  Onrust

 •  Slaapproblemen

 •  Hoofdpijn

 •  Buikpijn

 •  Leer- en gedragsklachten

 •  Concentratie- en gedragsproblemen

Tarieven

Osteopathie eerste consult: € 80

Osteopathie vervolgconsult: € 68

Geen voorschrift nodig voor osteopathie.

Terugbetaling: € 10 per consult (max 5 per jaar) 

Osteopathie: Tarieven
bottom of page